اخرشانس

مردی که پس از بازنشستگی، با دارایی خود اقدام به خرید خانه و زمین قدیمی در نیویورک کرده بود پس از بازگشایی درب انبار این خانه قدیمی و متروکه با نمایشگاهی از ماشین های قدیمی مواجه شد.
 
  2011-04-14_01.17.05_15.jpg
2011-04-14_01.16.32_14.jpg
 
2011-04-14_01.16.04_13.jpg
 
2011-04-14_01.15.25_12.jpg
 
2011-04-14_01.14.50_11.jpg
 
2011-04-14_01.14.19_10.jpg
 
2011-04-14_01.13.18_9.jpg
 
2011-04-14_01.12.44_8.jpg
 
2011-04-14_01.12.02_7.jpg
 
2011-04-14_01.11.29_6.jpg
 
2011-04-14_01.11.02_5.jpg
 
2011-04-14_01.10.40_4.jpg
 
2011-04-14_01.07.45_3.jpg
 
2011-04-14_01.06.49_2.jpg
 
2011-04-14_01.03.34_1.jpg

/ 0 نظر / 18 بازدید