بازهم در چین ایندفعه ساختمان چپ کرد

 

هر روزه در صفحه حوادث راجع به تصادفات و چپ کردن ماشین ها مطالبی می بینیم اما عکسی که در این مطلب می بینیم در مورد یک ساختمان ۱۳ طبقه است

/ 0 نظر / 33 بازدید