نقاشی های ننه صنوبر

نقاشی های کودکانه ننه صنوبرننه صنوبر مهدور 76 ساله 


مدتی است که با کشیدن نقاشی های کودکانه ی خود در محله یافت آباد و امام زاده حسن (ع) تهران به امرار معاش می پردازد !!! 

724891_orig.jpg

724921_orig.jpg

724915_orig.jpg

724911_orig.jpg

724913_orig.jpg

724909_orig.jpg

724907_orig.jpg

724901_orig.jpg

724889_orig.jpg

724905_orig.jpg

724919_orig.jpg

724895_orig.jpg

724897_orig.jpg

724900_orig.jpg

724906_orig.jpg

724887_orig.jpg

724890_orig.jpg

724920_orig.jpg

724912_orig.jpg

724914_orig.jpg

724910_orig.jpg

724903_orig.jpg

 
724904_orig.jpg

724892_orig.jpg

724894_orig.jpg/ 0 نظر / 28 بازدید