ایران قدبم

بانوان ورزشکار ایرانی

1.jpg

 

 

ستاره های قدیمی سینما در ایران

2.jpg

 

 

رودسر میدان شهرداری

3.jpg

 

 

دستگیری مشروب فروش

4.jpg

 

 

راهزنان دستگیر شده

5.jpg

 

 

رژه نظامیان هندی در شیراز سال 1291

6.jpg

 

 

خیابان حافظ سال 1326

7.jpg

 

 

مکتب خانه رشیدیه زمان مظفردین شاه

8.jpg

 

 

بانوی ارتشی ایرانی

9.jpg

 

 

آرایشگاه طهران زمان قاجار

11.jpg

 

 

آخرین حظور احمد شاه قاجار در مجلس

12.jpg

 

 

دختران ایران سال1315

13.jpg

 

 

رود کارون سال 1292

14.jpg

 

 

 

باشگاه فوتبال آبادان 1315

15.jpg

 

 

 

کالج آمریکائیها در تهران

16.jpg

 

 

پسر بچه یهودی ایرانی 1951

17.jpg

 

 

نمد مالها 1329

18.jpg

 

 

بانک بازرگانی 1320

21.jpg

 

 

لاله زار 1325

22.jpg

 

 

چهار راه نادری 1314

23.jpg

 

 

دوراهی زعفرانیه 1339

24.jpg

 

 

بانوی خلبان ایرانی 1347

25.jpg

 

 

دروازه شمران 1327

26.jpg

 

 

سر پل تجریش 1300

27.jpg

 

 

دربند 1325

28.jpg

 

 

امجدیه

31.jpg

 

 

تقاطع خیابان انقلاب با استاد نجات اللهی 1330

32.jpg

 

 

دخترکان ایل شاهسون

33.jpg

 

 

دخترکان ایل شاهسون 120 سال پیش

34.jpg

 

 

دختران کرد

35.jpg

 

 

زنان روستائی

36.jpg

 

 

زن ثروتمند کرد

37.jpg

 

 

دختران کرد

38.jpg

 

 

دختر گیلک

39.jpg

 

 

دختر زرتشتی

41.jpg

 

 

یک خوانواده ثرتمند زرتشتی

42.jpg

 

 

فشن در دوران قدیم

43.jpg

 

 

کارگر ساختمانی

44.jpg

 

 

ماست فروش دوره گرد

45.jpg

 

 

روزنامه فروش دوره گرد

46.jpg

 

 

47.jpg

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید