باربی پسر دیدی

زیباترین باربی پسر ؟! باور کنید این شخص روزی پسر بوده !!!!

به دست آورنده لقب زیباترین باربی پسر در کویت و خلیج فارس با انجام بیش از ۱۰ عمل زیبایی گوناگون لقب شبیه باربی رو به خود اختصاص داد
اسم
: بدر
سن
:۲۵
شهرت: باربی
متولد
:کویت
باور کنید این شخص روزی پسر بوده

+
+
+
+
+
خدایا نعمت عقل را از ما نگیر

 



 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
باربی

[گل]بود[دست]