جاده ترس


در سال 1901 در مناطق کوهستانی اسپانیا، جاده ای باریک بین دو آبشار ساخته شد، تا کارگران بتوانند رفت و آمد کنند.
پس از گذشت سالیان سال، این جاده خطرناک هنوز پا برجاست. این جاده زیبا و در عین حال بسیار ترسناک و خطرناک است. در سال 1999 به علت کشته شدن عده ای، این راه بسته شد.
اما هنوز ماجراجویانی هستند که از مرگ نمی ترسند و بطور مخفیانه عبور از این جاده مرگ را تجربه می کنند.

8wh3fnl48m6l9buz3pva

g75q3fv1r8acgkm7e3bm

nll7q2f5hpnl8jhazcz7

li64srceh5vt06pdyzdu

i0stjsm337lkxxqydz2e

0xgvvpnsp210wg3p4mfo

bjiowjsu1e0mvmpsnanq

jzfck0dz7nf6cow6a0db

rtot6di9n9ts9h6be9ln

37ufztzp33zu2emb9b7e

yvgaid5fitu15pes9nsv

9gz6dycgdwgdkzuj0kuh
/ 0 نظر / 6 بازدید