33 پل اصفهان

مرمت غیر اصولی 33 پل به دست افغانی ها
 

به دلیل نبود متخصص و هزینه بالای مرمت آثار تاریخی و همچنین نبود نظارت بر عملکرد پیمانکاران ، پیمانکاران از افغانی ها که هیچ تخصصی در این زمینه ندارند جهت بازسازی استفاده می کنند که صدمات غیر قابل جبرانی به بار می آورد.


سی وسه پلسی وسه پلسی وسه پل


سی وسه پل


181522_463-13900427232425.jpgسی وسه پلسی وسه پلسی وسه پل


سی وسه پل

 

/ 0 نظر / 28 بازدید